Kontakt

info@7kostolov.sk

Akcia je organizovaná pod záštitou Oratoriánov svätého Filipa Nériho v Bratislave

Oratórium sv. Filipa Neriho