Úvod

O návšteve 7 kostolov

Prečo to robíme?

Veríme, že kľúčom k naplnenému a šťastnému životu, je priateľstvo s Bohom.

Nato, aby sme takéto priateľstvo boli schopní vytvoriť, potrebujeme Boha trochu viac spoznať.

A nato, aby sme ho spoznali ,potrebujeme vieru a túžbu tráviť spolu s Ním čas. Potrebujeme stretnúť Boha v našom živote a zakúsiť, ako veľmi nás miluje, aby sme zmenili zmýšľanie a získali živú vieru plnú skutkov lásky.

Čo to je?

Je cesta na ktorej hľadáme ducha to jest pravú autentickú kresťanskú duchovnosť v živom vzťahu k Ježišovi Kristovi. Budeme to robiť presne tak, ako to robieval svätý Filip Neri v Ríme.

Filip sa celé noci túlal po odľahlých miestach Ríma, aby vo svite mesiaca alebo pri blikajúcom svetle sviečky, čítal duchovné knihy, rozjímal, modlil sa.

Na týchto tajomných a osamotených miestach si vybavoval podmanivé dejiny prvých generácií kresťanov, hrdinské vyznania viery, dlhý zástup mučeníkov, posvätný Rím Petra a Pavla, zafarbený do purpuru kresťanskej krvi.

Zapaľoval sa ohňom, ktorý horel v srdciach týchto svedkov Kristovej lásky. Filip sa tak stáva „eremitom“, „zbožným pustovníkom“. Vyhľadával samotu katakomb a iných opustených miest, presúval sa v noci od kostola ku kostolu, pri svetle sviečky alebo mesačného svitu čítaval duchovné knihy a hľadal „ducha“, chcel si vyprosiť „ducha“, teda duchovnú horlivosť.

A tak dozrieval v samote srdca, uprostred modlitby a rozjímania k milosti Turíc roku 1544.

Svätý Filip nás aj dnes pozýva, aby sme objavovali ducha svätosti, aby sme aj my hľadali ducha a nachádzali ho v tichu svätých miest a krásy, ktoré nám ponúka naše Mesto Bratislava.

A presne to čaká 6. 9. 2019 aj nás. Návšteva siedmich kostolov Bratislavy sa uskutoční v noci, aby sme sa vyhli dennému ruchu slovenskej metropoly a mohli vstúpiť do tajomnej atmosféry nášho mesta.

Kým mnohí trávia piatkovú noc v zábavách a rozpustilostiach, my chceme stráviť noc v bdení, modlitbe a rozjímaní. Svätý Filip miloval svoje mesto Rím, z ktorého sa nikdy nevzdialil.

Láske k Rímu učil aj svojich duchovných synov. Návšteva 7 kostolov Bratislavy nás má teda učiť aj láske k nášmu mestu. Ako sa vyjadril G. K. Chesterton: „Vráťme sa k najtemnejším koreňom civilizácie. Nájdeme ich zauzlené okolo nejakého posvätného kameňa alebo okolo posvätnej studne. Ľudia najprv preukazovali úctu k nejakému miestu, potom preň získavali slávu. Nemilovali Rím, pretože bol veľký. Bol veľký, lebo ho milovali.

Viac informácii o tradícii tejto návštevy sa dozviete na stránke Oratória sv. Filipa Neriho v Petržalke.

Pre koho je určená?

Pre všetkých, ktorí túžia lepšie spoznať Boha. Stretnúť Ho, zmeniť zmýšľanie a znova sa k Nemu obrátiť a nasledovať Ho nie zo strachu ale z lásky.

Koľko to stojí?

Návšteva 7 kostolov je zadarmo. Účastníci si hradia iba prenájom rádioprijímačov, cez ktoré budú počúvať duchovné sprevádzanie otca Juraja Vitteka z  Komunity Oratória sv. Filipa Neriho v Petržalke.

Cena prenájmu jedného rádioprijímača je v prípade registrácie do 1. 9. 2019 5€.

Po tomto dátume, resp. pri registrácii na mieste je cena prenájmu 10€.

Registráciu na mieste neodporúčame, pretože hrozí, že sa Vám neujde rádioprijímač.